Témata disertačních prací

Bioanalytické hodnocení léčiv a potenciálních léčiv s využitím UHPLC-MS/MS

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí je v současnosti základním nástrojem pro analýzu léčiv v biologickém materiálu. Práce bude zaměřena na vývoj nových bioanalytických metod pro studium metabolismu a farmakokinetiky vybraných nových léčiv a aplikaci metod do analýzy vzorků z in vitro/in vivo experimentů.

Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS