Témata disertačních prací

Studium bariérových lipidů u kožních onemocnění

Příprava modelových membrán (multivrstev a monovrstev) simulujících poškození kožní bariéry u onemocnění, jako je např. atopická dermatitida, a studium vztahů mezi jejich permeabilitou a biofyzikálními charakteristikami (infračervená spektroskopie, prášková rentgenová difrakce, Langmuirovy monovrstvy aj.).

Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Klíčová slova: kožní bariéra, lipidy, kožní onemocnění

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS