Xenobiochemie a patobiochemie

Souhrn

 • Detailní informace o studijním programu
 • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 8/1
 • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Cílem studia je příprava na vysoce kvalifikovanou výzkumnou práci s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti xenobiochemie a patobiochemie a dobrými znalostmi dalších biochemických věd a příbuzných vědních oborů z oblasti farmacie, biologie a medicíny. Jádrem programu je experimentální laboratorní práce, jejíž výsledky jsou publikovány a jsou obsaženy v disertační práci.

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Ústní zkouška z biochemie, molekulární biologie, chemie se zaměřením podle dosavadního studia, diplomové práce a očekávaného zaměření budoucího doktorského studia.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, medicíny, biologie, chemie (hodnoceno 2 body).
 • Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.    

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia v programu Xenobiochemie a patobiochemie je po obhajobě dizertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením, pro akademickou kariéru vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplín a pro vysoce odbornou práci ve farmaceutických a bioanalytických firmách. Je připraven se v těchto disciplínách průběžně vzdělávat a rozšiřovat své znalosti v souladu s novými poznatky oboru.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS