Přihláška celoživotní vzdělávání

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání Léčivé rostliny fakulta uskutečňuje v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK v Praze.

Do programu přijímá děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Podmínky pro přijetí a způsob přihlášení do některého z programů celoživotního vzdělávání naleznete u konkrétních programů v sekci Celoživotní vzdělávání.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS