Elektronický zápis volitelných předmětů pro studenty zapsané do 1. ročníku

Informace k elektronickému zápisu volitelných předmětů pro studenty bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia (v prezenční formě studia), zapsané od akademického roku 2016/2017
do 1. ročníku studia:

  • Elektronický zápis volitelných předmětů pro studenty, přijaté od ak. roku 2016/2017, bude otevřen
    dne 8. 9. 2016 od 10:00 hodin.
  • Podrobné informace, včetně návodu, jsou uvedeny zde.

Studenti, kteří se budou zapisovat do kombinované formy studia si zapíší i volitelné předměty přímo u zápisu ke studiu.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS