Studenti z Ukrajiny / для студентів з України

UK

Можливість продовжити навчання фармації на Фармацевтичному факультеті Карлового університету

Фармацевтичний факультет Карлового університету в Градці-Кралове пропонує українським студентам-фармацевтам можливість продовжити навчання за чеською програмою навчання з 2022/2023 навчального року:

 • Пропозиція призначена для студентів українських вищих навчальних закладів, які мають українське громадянство та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації. , відповідно до § 1 Закону № 67/ 2022 Coll.
   
 • Студенти мають можливість подати документи на навчальну програму «Фармація» до 10 вересня 2022 року. Онлайн заявка доступна тут
   
 • Контактна особа: Ing.  Lucie Navratilová, тел.: 495 067 426, електронна адреса: navratiluc@faf.cuni.cz

Порядок подачі документів для студентів з України

 1.  Заповнення анкети на веб-сайті «приймальної комісії - Карлів університет»
   
 2. Надіслання документа про те, що заявник є носієм тимчасового захисту у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.  Заявник надсилає копію штампа спеціальної візи / вклейки про тимчасовий захист у паспортi на адресу Факультету фармації Карлового університету, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, або особисто; вказуючи, що він збігається з оригіналом, із зазначенням дати отримання копії та оригінальним власноручним підписом.
   
 3. Після перевірки документів процес вступу продовжиться.
   

Možnost pokračovat ve studiu farmacie

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nabízí možnost ukrajinským studentům farmacie pokračovat ve studiu v českém studijním programu od akademického roku 2022/2023:

 • Nabídka je určena pro studenty ukrajinských vysokých škol, kteří mají ukrajinské státní občanství a kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle § 1 zákona č. 67/2022 Sb.
   
 • Studenti mají možnost si podat přihlášku do studijního programu Farmacie do 10. 9. 2022.
    
 • Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová, tel. 495 067 426, e-mail: navratiluc@faf.cuni.cz

Postup podání přihlášky pro studenty z Ukrajiny

 1. Vyplnění přihlášky na webu Přijímací řízení - Univerzita Karlova
   
 2. Zaslání dokumentu o tom, že uchazeč je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Uchazeč zašle poštou na adresu  Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové nebo osobně kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se shoduje s originálem, opatří datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem.
   
 3. Po kontrole splnění dokumentů bude pokračovat přijímací řízení.

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS