Přihláška - bakalářské a magisterské studium

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou (preferujeme) nebo na tiskopise SEVT.

U uchazečů o přijetí do všech studijních programů na Farmaceutické fakultě UK se vzhledem k praktickým cvičením v chemických a biologických laboratořích předpokládá přiměřený zdravotní stav.  

Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Přihlášku je nezbytné podat a poplatek uhradit nejpozději do 29. 2. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Založit přihlášku

Náležitosti přihlášky

Informace o náležitostech přihlášky.

Přijetí bez přijímací zkoušky - formuláře pro uchazeče

Návod

Jak na to? Návod na vložení elektronické přílohy k přihlášce ke studiu.

Formuláře ke stažení

 

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Studijní oddělení

Více o studiu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS