Magisterské studium Farmacie v anglickém jazyce

Studium v anglickém jazyceStudium v angličtině pro české a slovenské studenty

Studium Farmacie na Farmaceutické fakultě UK probíhá také v anglickém jazyce. K tomuto studiu se mohou přihlásit i studenti české nebo slovenské národnosti.

 

Přihláška ke studiu, přijímací podmínky a termíny

Studenti mohou podat přihlášku do 31. 8. 2018. K přijetí je nutné dodat maturitní vysvědčení (s maturitou z anglického jazyka, nebo s certifikátem TOEFL 50-70, IELTS 5.5 - 5.0 či podobným). Součástí přijímacího řízení bude také přijímací pohovor s proděkanem pro studium v angličtině, který bude probíhat 4. 9. a 5. 9. 2018 (čas a způsob bude ještě upřesněn). Student/ka bude o přijetí ke studiu informován/a do 11. 9. 2018.

Příhlášku vyplňujte na této stránce.

Poplatek

Poplatek za studium činí 7600 EUR za jeden akademický rok. Tento poplatek je nutno uhradit do 29. 9. 2018. Pro bližší informace kontaktujte prosím zahraniční oddělení fakulty.

Možnosti přestupu ze studia v anglickém jazyce do studia v českém jazyce

Student/ka může přestoupit během studia v anglickém jazyce (zpravidla po dokončení akademického roku) do výuky v českém jazyce, nicméně před tím musí úspěšně složit přijímací zkoušku v českém jazyce (stejnou jako při standardním příjímacím řízení pro studium farmacie v českém jazyce). Studijní povinnosti splněné v rámci studia v anglickém jazyce budou uznány i pro studium v českém a jazyce (pokud nedošlo ke změně stávajícího studijního plánu).

Pro další informace ohledně studia Farmacie v anglickém jazyce kontaktujte prosím proděkana pro studium v angličtině prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. (nachtigal@faf.cuni.cz).

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS