Konference Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a lékařů v péči o geriatrické nemocné

Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie

Organizační tým projektu Transformace pro VŠ na UK reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022 ve spolupráci s

Univerzitním centrem klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK,
Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS J.E.P.,
Společností pro všeobecné praktické lékařství ČLS J.E.P.
a výzkumným týmem VZ4 projektu NETPHARM

Vás srdečně zvou na

Závěrečnou konferenci projektu Transformace pro VŠ na UK

pod názvem

Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů,
geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné

realizovanou v pilotní fázi vzdělávacího cyklu

 „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“

20. 6. 2024, 10-13 hod,
Kampus Univerzity Karlovy, Velká aula A101, ul. Zborovská 2089, Hradec Králové

Účast je zdarma. Zájemce prosíme o krátkou registraci do 17.6.2024 (viz registrační formulář níže).
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání!

Odborný program

10.00-10.05
Uvítání účastníků

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

10.05-10.20
Úvod a informace o proběhlé pilotní fázi vzdělávacího cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, pořádaného pod záštitou UCKF - Univerzitního centra klinické farmacie

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., Ing. Tereza Holubová
za organizační tým projektu Transformace pro VŠ na UK, reg.č. NPO_UK_MSMT-16602/2022

10.20-10.40
Geriatrie v České republice - poslání, rozvoj a současný stav, možnosti interdisciplinární spolupráce s klinickými farmaceuty a farmaceuty v péči o geriatrické nemocné (přednáška včetně diskuse)

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J.E.P., Geriatrická ambulance FN Hradec Králové a Katedra geriatrie a gerontologie LF HK

10.40-11.10
Praktické lékařství v České republice - poslání, rozvoj a současný stav, možnosti interdisciplinární spolupráce s klinickými farmaceuty a farmaceuty v péči o geriatrické nemocné (přednáška včetně diskuse)

MUDr. Astrid Matějková
praktická lékařka, Pardubice a geriatr, Pardubická nemocnice
Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P. a Česká geriatr. a gerontol. společnost ČLS J.E.P. 

11.10-11.30
Klinická farmacie v České republice – poslání, současný stav, rozvoj klinicko-farmaceutických pracovišť a vzdělávání v KF, možnosti interdisciplinární spolupráce s geriatry, praktickými lékaři a dalšími zdrav. pracovníky (přednáška včetně diskuse)

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS J.E.P., Oddělení klinické farmacie FN Na Bulovce 

11.30- 12.00
Přestávka na kávu

12.00- 12:15
Informace k nově probíhajícímu projektu NETPHARM/VZ4 pod názvem „Geriatrická klinická farmacie a nové technologie v individualizaci lékových režimů u starších pacientů”

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Výzkumná skupina „Stárnutí, polyfarmakoterapie a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“, FaF UK, Katedra sociální a klinické farmacie 

12:15-13:00 Vystoupení zahraničích hostí (v aj., online přenos)

12:15- 12:30
„Past challenging projects and current hot topics of the European geriatric research“ - lecture for the WP4 of the NETPHARM project and the EUGMS - European Union of Geriatric Medicine Society

prof. Graziano Onder, Universita Catolica del Sacro Cuore, Italy

12:30- 12:45
„Challenges of the ISPE - International Society of Pharmacoepidemiology in research in rational geratric pharmacotherapy and e-health technologies“ - lecture for the WP4 of the NETPHARM project and the ISPE - International Society of Pharmacoepidemology

prof. Lisa Pont, University Technology Sydney, Australia

12:45- 13:00
„Geriatric Deprescribing and initiatives of SIG ESCP - Special Interest Group of the European Society of Clinical Pharmacy on Deprescribing“ - lecture for the WP4 of the NETPHARM project and SIG ESCP on Deprescribing

prof. Stephen Byrne, University College Cork, Ireland

13:00
Závěr

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Výzkumná skupina „Stárnutí, polyfarmakoterapie a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“ FaF UK, Katedra sociální a klinické farmacie a UCKF- Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK

Pozn. oběd není na akci zajištěn

Závazná přihláška

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Registrační údaje

Odbornost:Profesní komora
Členství:


 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS