Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - VP2_16: Junior researcher, FTE 0.3 (30%)

Vydané: 22.11.2021

Č.j. UKFaF/481167/2021

Oznámení o výsledku výběrového řízení

pro projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP;

na pozici:

VÝZKUMNÝ PROGRAM 2 – STRUKTURNÍ OBMĚNY JAKO NÁSTROJ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI LÉČIV

VP2_16: Junior researcher (postdoc position), 0.3 FTE (30 %)

byl přijat

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.

EU

                                                                                  

Přílohy:

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS