Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - VZ1: DSP studující, DPČ s úvazkem 32 hodin/měsíc (0,2 FTE)

Vydané: 27.11.2020

Č. j. UKFaF/450182/2020

Oznámení o výsledku výběrového řízení

pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií,
reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046,
v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na pozici:

VZ1: DSP studující, DPČ s úvazkem 32 hodin/měsíc (0,2 FTE)

byl přijat

MSc. Abdullah Al Mamun

 

EU

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS