Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - Technický pracovník (VP3_13)

Vydané: 12.11.2019

Č. j. UKFaF/312436/2019

Oznámení o výsledku výběrového řízení

pro projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP;
na pozici:

VÝZKUMNÝ PROGRAM 3 – ANALYTICKÉ VĚDY PRO BEZPEČNĚJŠÍ LÉČIVA A NUTRACEUTIKA

VP3_13: Technický pracovník, FTE 0.5 (50 %)        

Bc. Ondřej Keresteš

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS