Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - Technical worker – a specialist in work with flow cytometer (VP1_17)

Vydané: 04.02.2019

Oznámení o výsledku výběrového řízení
pro projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP;

na pozici:

VÝZKUMNÝ PROGRAM 1 – BIOLOGICKÉ VĚDY VE FARMACEUTICKÉM VÝZKUMU A VÝVOJI LÉČIV A NUTRACEUTIK:

  • VP1_17: Technical worker – a specialist in work with flow cytometer, FTE 1.0 FTE (100 %)      
    Mgr. Aleš Šorf

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841:
ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV A NUTRACEUTIK: MODERNÍ METODY – NOVÉ VÝZVY je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS