Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - Postdoc researcher (VP2_12)

Vydané: 12.11.2019

Č.j. UKFaF/313183/2019

Oznámení o výsledku výběrového řízení

pro projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP;
 

na pozici:

VÝZKUMNÝ PROGRAM 2 – STRUKTURNÍ OBMĚNY JAKO NÁSTROJ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI LÉČIV

VP2_12: Postdoc researcher, FTE 1.0 FTE (100 %)           

Rahul Kaushik, Ph.D.

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV A NUTRACEUTIK: MODERNÍ METODY – NOVÉ VÝZVY je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS