Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení na obsazení pozic Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student) - FaF12 a FaF14

Vydané: 30.11.2018

Oznámení o výsledku výběrového řízení pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_15_003Podpora excelentních výzkumných týmů“;
na pozici:

  • FaF 12: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
    byla přijata Mgr. Aneta Kholová
  • FaF 14: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)
    byla přijata Mgr. Kateřina Fikarová

 

EU

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS