Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení - FaF 14: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)

Vydané: 05.10.2020

Č. j. UKFaF/385426/2020

Oznámení o výsledku výběrového řízení

pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS);
registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání;
prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_15_003Podpora excelentních výzkumných týmů“;
 

na pozici:

FaF 14: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)

byla přijata

Mgr. Taťána Gazárková

 

EU

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS