Úřední deska - Výběrová řízení

Výsledek výběrového řízení na pozici FaF 07 Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II

Vydané: 6. 9. 2017

Oznámení o výsledku výběrového řízení pro projekt: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS); registrační projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465;
název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
investiční priorita 1: Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků;
výzva OP VVV: č. 02_15_003Podpora excelentních výzkumných týmů“;
 

na pozice:

  • FaF 07: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
    Odborník/ce pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí I – UHPLC-MS I

    PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

Přílohy:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS