Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení - Vedoucí katedry organické a bioorganické chemie, Vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie

Vydané: 19.11.2021

Č. j. UKFaF/480332/2021

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa vedoucího pracovníka:

 • Vedoucí katedry organické a bioorganické chemie

 • Vedoucí katedry farmakologie a toxikologie

 • Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie

Požadavky:

 • VŠ vzdělání,
 • ukončené (příp. probíhající) habilitační nebo jmenovací řízení (doc./prof.),
 • 8 let praxe v oboru,
 • aktivní publikační a pedagogická činnost,
 • zkušenosti s řízením kolektivu,
 • zkušenosti s organizací výuky a vedením výzkumných projektů,
 • organizační a manažerské schopnosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, mezinárodní zkušenosti z pobytu na zahraničním pracovišti.

Nabízíme:

 • práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK,
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).           

Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti, souhlasem se zpracováním osobních údajů a písemně zpracovanou vizí rozvoje katedry přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 19. 12. 2021.

Obálku označte slovy: „VŘ – vedoucí KOBCH“ nebo „VŘ – vedoucí KFLT“ nebo „VŘ – vedoucí KSKF“.

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: dohodou

Přílohy:

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS