Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Chůva v dětské skupině Fafík - brigáda (DPP)

Vydané: 10.10.2023

Č.j. UKFaF/526386/2023

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

CHŮVA V DĚSTKÉ SKUPINĚ FAFÍK – BRIGÁDA (DPP)

Požadavky:

 • Jedna z uvedených možností:

- odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, nebo

- odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, nebo

- odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, nebo

- profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo

- odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře,

 • časová flexibilita,
 • zdravotní způsobilost,
 • čistý trestní rejstřík,
 • spolehlivost, pečlivost, odpovědnost.

Náplň práce:

 • Zajištění každodenní výchovy a péče o děti dle Plánu výchovy a péče Dětské skupiny Fafík,
 • dodržování Provozního řádu Dětské skupiny Fafík,
 • naplňování Standardů kvality dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • komunikace s vedoucím střediska, projektovým manažerem, provozovatelem Dětské skupiny Fafík a rodiči/zákonnými zástupci dětí.

Nabízíme:

 • práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy,
 • malý, přátelský kolektiv – vždy min. 2 pečovatelky na max. 12 dětí,
 • DPP na 1 rok s možností prodloužení – přibližně 20 až 30 hodin měsíčně (nárazově dle potřeby, např. při dovolené/nemoci hlavních pečovatelek, výletech apod.),
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • vhodné jako přivýdělek na RD, brigáda.

Mzdové podmínky: 160 Kč/hod.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Předpokládaný nástup: ihned nebo dohodou

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím emailu do 15. 12. 2023 do 12:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Lenka Cermanová, DiS. - Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

(hr@faf.cuni.cz)

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – Chůva DPP“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

Mgr. Kateřina Picková, vedoucí Dětské skupiny Fafík

Tel.: 732 555 492

e-mail: pickovaka@faf.cuni.cz

 

Přílohy:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS