Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Technický pracovník (VP1_17)

Vydané: 30.10.2019

Č. j. UKFaF/303212/2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA–CDN);
reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841; v rámci OP VVV; IP1, PO1, SC1; výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum,

na obsazení pozice:

Technický pracovník (VP1_17)

v rámci výzkumného programu: Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik (VP1).

 

VP1_17: Technický pracovník, 1,0 FTE

Náplň práce:

 • Provoz průtokového cytometru a třídiče buněk, třídění buněčných populací na základě fluorescence,
 • provozní digitální PCR přístroje (droplet digital PCR),
 • provoz termoforetického přístroje (vše po zaškolení),
 • technická podpora experimentální práce, péče o další laboratorní přístroje (mrazák, betacounter, odstředivky, destičkové spektrofotometr),
 • komunikace se servisními organizacemi, vedením laboratoře a jeho administrativou,
 • práce na klíčových činnostech projektu.

Další znalosti a dovednosti:

 • Středoškolské vzdělávání, (vysokoškolské vzdělávání a praxe v oboru výhodou),
 • zkušenosti práce v biologické laboratoři,
 • dobrá znalost angličtiny písemně i ústně,
 • předpoklady pro laboratorní práci (trpělivost, vytrvalost),
 • flexibilita, velká péče, důkladnost a odpovědnost,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • vysoce motivovaná a pracovitá osobnost,
 • silná ochota se neustále naučit nové věci.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 25 000 Kč

Termín nástupu: 1. 12. 2019 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 12. 2022.

Pracovní úvazek: plný (1,0 FTE, případně dohodou).

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v expertním týmu pod vedením zahraničních odborníků,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference,
 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 25.11. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. – Oddělení personální, práce a mezd
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt EFSA-CDN - Technický pracovník VP1_17“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
– Katedra farmakologie a toxikologie
Telefon: +420 495 067 334
Email: pavek@faf.cuni.cz

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841:
Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy
je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS