Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Projektový manažer/manažerka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů

Vydané: 30.05.2019

Č.j. UKFaF/138554/2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa projektový manažer / projektová manažerka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů, Děkanátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • Projektové a finanční řízení včetně další spolupráce na administraci evropských projektů.
 • Vedení projektového týmu, vedení porad projektu.
 • Zpracovávání a aktualizace věcných i finančních analýz fakulty.
 • Vyhledávání možností podávání projektových žádostí na národní i mezinárodní úrovni (národní operační programy, programy přeshraniční spolupráce a programy komunitární).
 • Spolupráce na přípravě projektových žádostí o poskytnutí dotace do výše uvedených programů.
 • Komunikace s příslušnými řídicími orgány jednotlivých programů (ministerstva apod.).
 • Komunikace s Rektorátem Univerzity Karlovy.
 • Spolupráce na zadávání a administraci veřejných zakázek.
 • Zajištění vedlejší administrativy a činností souvisejících s chodem oddělení.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nejlépe ekonomického nebo právního zaměření.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Ovládání jednacího jazyka.
 • Výborná znalost práce na PC (zejména MS Office: Word, Excel, PowerPoint).
 • Znalost anglického jazyka (slovem i písmem).

Výhodou:

 • Praxe v oblasti strukturálních fondů EU.
 • Zkušenosti s projektovým a finančním řízením projektů (zejména zpracování finanční části zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, čerpání rozpočtu projektu, komunikace s pracovníky ŘO OP v otázkách způsobilosti výdajů, změny v rámci rozpočtu projektu, správa a evidence pohybů na účtu projektu, refundace výdajů apod.).
 • Zkušenosti s přípravou a řízením projektů.
 • Zkušenosti s informačními systémy řídicích orgánů operačních programů.
 • Zkušenosti a orientace v oblasti veřejných zakázek, kontrol a auditů.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Vysoké pracovní nasazení.
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost.
 • Odolnost vůči stresu.
 • Schopnost analytického myšlení.
 • Organizační a komunikační schopnosti.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Ochota dále se vzdělávat.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Možnost využití služeb Dětské skupiny Fafík (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové).
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance).
 • Benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce.
 • Datum a místo narození zájemce.
 • Státní příslušnost zájemce.
 • Místo pobytu zájemce.
 • Datum a podpis zájemce.
 • Kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech).
 • Motivační dopis.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s reálným předpokladem prodloužení smlouvy.

Pracovní úvazek: plný.

Nadstandardní mzdové podmínky dle platného Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy s výhledem navýšení formou přidělení osobního ohodnocení po uplynutí tříměsíční zkušební doby a případně dalších motivačních odměn.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 12. 7. 2019 do 14.00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Lenka Cermanová - Oddělení PaM
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projektový manažer / projektová manažerka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
Ing. Martin Hubáček – vedoucí Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů
tel.: 495 067 374
mobil: 725 841 367
e-mail: hubacekma@faf.cuni.cz

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS