Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení - Pečující osoba dětské skupiny – DPP

Vydané: 16.06.2020

Č. j. UKFaF/235963/2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Pečující osoba dětské skupiny – DPP

 

Požadavky:

 • Jedna z uvedených možností:
  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, nebo
  • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, nebo
  • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře,
 • časová flexibilita,
 • praxe v oboru nejméně 1 rok,
 • zdravotní způsobilost,
 • čistý trestní rejstřík,
 • samostatnost i schopnost práce v týmu,
 • spolehlivost, pečlivost, vysoká míra odpovědnosti, analytické myšlení, orientace na detail,
 • ochota učit se nové věci.

Náplň práce:

 • Pečující osoba OP Z projektu Provoz dětské skupiny v HK 2, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008395,
 • realizace výchovy a péče v Dětské skupině Fafík dle Plánu výchovy a péče,
 • dodržování Provozního řádu Dětské skupiny Fafík a pravidel dotace z OP Z,
 • komunikace s projektovým manažerem/vedoucím a provozovatelem Dětské skupiny Fafík,
 • asistence a spolupráce při kontrolách na místě.

Nabízíme:

 • práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy,
 • malý, přátelský kolektiv – vždy min. 2 pečovatelky na max. 12 dětí
 • DPP na 1 rok s možností prodloužení – přibližně 20 až 30 hodin měsíčně (nárazově dle potřeby, např. při dovolené/nemoci hlavních pečovatelek),
 • vhodné jako přivýdělek na RD, brigáda,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty).

Mzdové podmínky: 150 Kč/hod.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Předpokládaný nástup: ihned nebo dohodou

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • přihláška, včetně souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 16. 7. 2020 do 12:00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. - Oddělení PaM
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – Pečující osoba DPP“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
Mgr. Kateřina Picková, vedoucí Dětské skupiny Fafík
Tel.: 732 555 492
e-mail: pickovaka@faf.cuni.cz

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS