Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Pečující osoba dětské skupiny

Vydané: 22.05.2019

Č.j. UKFaF/133919/2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Pečující osoba dětské skupiny

 

Požadavky:

 • Jedna z uvedených možností:
  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, nebo
  • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, nebo
  • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo
  • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře, nebo
  • jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času).
 • praxe v oboru nejméně 1 rok,
 • zdravotní způsobilost,
 • čistý trestní rejstřík,
 • samostatnost i schopnost práce v týmu,
 • spolehlivost, pečlivost, vysoká míra odpovědnosti, analytické myšlení, orientace na detail,
 • ochota učit se nové věci.

Náplň práce:

 • Pečující osoba OP Z projektu Provoz dětské skupiny v HK 2, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008395.
 • Realizace výchovy a péče v Dětské skupině Fafík dle Plánu výchovy a péče.
 • Dodržování Provozního řádu Dětské skupiny Fafík a pravidel dotace z OP Z.
 • Komunikace s projektovým manažerem/vedoucím a provozovatelem Dětské skupiny Fafík.
 • Spolupráce se zajištěním informací a podkladů potřebných ke zprávám o realizaci projektu.
 • Asistence a spolupráce při kontrolách na místě.

Nabízíme:

 • práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy,
 • malý, přátelský kolektiv – vždy min. 2 pečovatelky na max. 12 dětí
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou převedení na dobu neurčitou,
 • plný pracovní úvazek,
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Mzdové podmínky dle platného Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

Rozmezí 19 – 25 tis. Kč dle zkušeností.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Předpokládaný nástup: srpen/září 2019, příp. dohodou

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • přihláška, včetně souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 20. 6. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. - Oddělení PaM
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – Pečující osoba“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
Mgr. Kateřina Picková, vedoucí Dětské skupiny Fafík
Tel.: 732 555 492
e-mail: pickovaka@faf.cuni.cz

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS