Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 pro katedru sociální a klinické farmacie (se zaměřením pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí) – 0,5 úvazek

Vydané: 01.08.2019

Č. j. UKFaF/230833/2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa:

Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro katedru sociální a klinické farmacie (se zaměřením pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí) – 0,5 úvazek

 

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oblasti v oblasti farmacie, farmakologie nebo v příbuzném oboru
 • dosažení specializačního vzdělávání (atestace) nebo zařazení do specializačního vzdělávání a předpoklad dokončení do 3 let od nástupu,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • publikační aktivita v oboru,
 • předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru klinická a sociální farmacie,
 • schopnost týmové práce.

Výhodou:

 • zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti,
 • zkušenost s výukou seminářů,
 • zvládnutí základních poznatků v lékové informatice a lékárenství,
 • praxe v oboru.  

Nabízíme:

 • poloviční pracovní úvazek,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK,
 • 8 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 31. 8. 2019.

Obálku označte slovy: „VŘ - akademický pracovník KSKF“.

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: dohodou.

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS