Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení - Administrátor Linuxových počítačů, úvazek 0,25 FTE (25 %)

Vydané: 23.03.2020

Č.j. UKFaF/107153/2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Spolehlivé výpočty a predikce NMR chemických posunů pro strukturní charakterizaci fosforylovaných vnitřně neuspořádaných proteinů, č. projektu GAČR 19-14886Y,

na obsazeni pozice

Administrátor Linuxových počítačů, úvazek 0,25 FTE (25 %)

 

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • správa počítačů s operačním systémem Linux Ubuntu LTS instalovaných na Katedře biofyziky a fyzikální chemie FaF UK
 • instalace vědeckého softwaru, který vyžaduje Linuxové prostředí

Požadavky:

 • Linux Professional Institute certification (příp. obdobná certifikace) nebo praxe v oboru v rozsahu nejméně 5 let
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni výhodou
 • ochota spolupracovat s týmem vědeckých pracovníků a vyjít vstříc jejich potřebám
 • spolehlivost, pečlivost
 • zdravotní způsobilost
 • čistý trestní rejstřík

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo pobytu zájemce
 • datum a podpis zájemce
 • kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • motivační dopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklady o splnění ostatních požadavků / požadovaných dovedností
 • souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládání s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy za 0,25 FTE: 8500 Kč/měsíc

Termín nástupu: ihned

Pracovní poměr na dobu: určitou do 30. 6. 2020 s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2021

Pracovní úvazek: částečný (0,25 FTE)

Nabízíme:

 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu)

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy “VŘ – administrátor Linuxových počítačů

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce a požadované kvalifikaci:
Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D.
– Katedra biofyziky a fyzikální chemie
tel.:  777 039 107
email: precechj@faf.cuni.cz

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS