Úřední deska - Studijní oddělení

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma v zimním semestru ak. r. 2020/2021

Vydané: 17.07.2020

Úpravu termínů konání výuky kombinované formy studia studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika pro zimní semestr ak. r. 2020/2021, schválených kolegiem děkana 15. 6. 2020. V návaznosti na dodatečně schválené Opatření děkana č. 7/2020 jsou stanoveny termíny takto:

16. 10. - 17. 10., 23. 10. - 24. 10., 6. 11. - 7. 11., 20. 11.-21. 11., 27. 11. - 28. 11., 4. 12. - 5. 12., 18. 12.-19. 12. 2020. Tyto termíny platí pro všechny tři úseky studia a zároveň v návaznosti na výuku v jednotlivých úsecích studia budou v případě nutnosti termíny výuky rozšířeny i na dny 11. 12. - 12. 12. 2020 a 8. 1. - 9. 1. 2021.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS