Úřední deska - Studijní oddělení

Podrobnosti o právu uchazeče o studium nahlížet do spisu

Vydané: 23.06.2017

Informace pro uchazeče o studium od ak. roku 2017/2018

Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu

Tento materiál slouží k provedení čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy podle § 50, odst. 5 zákona č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách):

  1. Uchazeč musí svou žádost o nahlížení do spisu podat elektronicky na adresu, uvedenou v kontaktech studijního oddělení fakulty nebo písemně na adresu Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové.
  2. Studijní oddělení stanoví termín, v němž bude uchazeči umožněno do spisu nahlížet, a toto mu elektronicky sdělí na adresu, kterou uchazeč uvedl ve své přihlášce.
  3. Nahlížet do spisu (do materiálů z přijímacího řízení) smí jen uchazeč.
  4. Nahlížení do spisu bude zajištěno na studijním oddělení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, za přítomnosti vedoucí studijního oddělení nebo příslušného proděkana pro studium.
  5. Před nahlížením do spisu musí uchazeč prokázat svou totožnost, v opačném případě mu nebude nahlížení umožněno.
  6. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo uchazeče činit si výpisy.

 

V Hradci Králové dne 19. 6. 2017

 

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan fakulty

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS