Úřední deska - Studijní oddělení

Opatření děkana č. 2014/08: Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK

Vydané: 21.11.2014

Od akademického roku 2014/15 je na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové zavedena pouze elektronická evidence plnění studijních povinností, tzv. elektronický index (ve zkratce "E-index") a zároveň se ruší Výkazy o studiu („indexy“) v papírové formě. Tato změna se týká evidence studijních výsledků všech studentů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS