Úřední deska - Studijní oddělení

Opatření děkana č. 2017/04: Harmonogram akademického roku 2017/2018

Vydané: 05.04.2017

V návaznosti na Opatření rektora č. 14/2017 „Harmonogram akademického roku 2017/2018“ stanoví děkan fakulty v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti.

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS