Úřední deska - Studijní oddělení

Opatření děkana č. 2016/03: Harmonogram akademického roku 2016/2017

Vydané: 19.04.2016

V návaznosti na Opatření rektora č. 3/2016 „Harmonogram akademického roku 2016/2017“ v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze byl stanoven začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti.

Přílohy:

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS