Úřední deska - Studijní oddělení

Období pro konání SZZK a obhajob bakalářských a diplomových prací v ak. roce 2016/2017

Vydané: 10. 2. 2017

V kolegiu děkana dne 6. 2. 2017 děkan fakulty stanovil:

  • Období konání SZZK v magisterském studijním programu Farmacie pro ak. rok 2016/2017 od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017 a od 5. 6. 2017 do 9. 6. 2017.
  • Období konání SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika rok 2016/2017 od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017 a od 5. 6. 2017 do 9. 6. 2017.
  • Období pro obhajoby bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2016/2017 od 29. 5. 2017 do 2. 6. 2017.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS