Odborný a poznávací zájezd Španělsko a Gibraltar 2009

Španělsko a Gibraltar, 17. 5. – 24. 5. 2009

Klub přátel ČFM uspořádal další, a to již 14. poznávací a odborný zájezd do zahraničí. Po dvou cestách v roce 2007 a výpadku v roce 2008 jsme si vybrali vzdálenější zemi na jihozápadě Evropy ŠPANĚLSKO, resp. jeho jižní oblast Andalusii s možností návštěvy Gibraltaru.

Zájezdu se zúčastnilo 18 členů Klubu, a to ve dnech 17. 5. – 24. 5. 2009. Termín jsme volili tradiční, což znamenalo přepravu do Málagy s přestupem v Zürichu s leteckou společností Swiss. Organizaci, přípravu a program zajišťoval Petr R. Palouš s CK Kompas Praha. Průvodkyní byla paní Iva Karlíčková a případně místní průvodci.

V neděli 17. 5. jsme v podvečer přistáli v Málaze, kde nás čekal autobus k přesunu do 120 km vzdálené GRANADY. Ubytovali jsme se v centru města v hotelu ABEN HUMEYA***. Večer jsme využili k procházce po hlavní třídě a návštěvě starobylé lékárny „FARMACIA GRAN VIA“. Lékárník i majitel byli velice vstřícní k naší neohlášené návštěvě a ochotně diskutovali a předkládali svoje staré lékopisy a předváděli interiér lékárny.

Druhý den, po snídani, nás čekala plánovaná návštěva farmaceutické fakulty, která je součástí místní Univerzity. V reprezentačních místnostech nás přijal děkan fakulty pan Luis Recade Manrique. Funkci vykonává od roku 2005 a je 16. děkanem od založení v roce 1850. Podal nám informace o historii, současném počtu studentů 3 500, učitelů 205, studijních oborech a dalších fakultách ve Španělsku (celkem 11) http://farmacia.ugr.es;

Dr. Palouš poděkoval za přijetí, podal krátkou informaci o našem farmaceutickém školství a předal reprezentační knihy, CD a propagační materiály o UK v Praze, Fakultě v Hradci Králové, jejím ČFM a rovněž o VFU v Brně a její Fakultě. Převzal knihu o historii Univerzity v Granadě, která zaznamenává její vznik a vývoj v XVI. a XVII. století.

Fakulta má dvě muzea, a to Muzeum vědeckých přístrojů a Muzeum historie lékárenství. Slouží pro výuku a nejsou přístupná veřejnosti. Jsou součástí odd. fyzikální chemie a odd. dějin lékárenství a farm. legislativy. Obojí jsme navštívili a byli informováni odbornými pracovníky nejen o exponátech, vývojových etapách oborů, ale i o osobnostech, které zde působili a zasloužili se o dobré jméno Univerzity v Granadě. Uspořádání se nám líbilo, rovněž tak studijní prostory, relaxační a odpočinková místa, která studenti hojně využívají. Celý Campus Universitario „Caroja“ je v lesoparku nad městem s krásným panoramatickým výhledem.

Plni dojmů z této návštěvy jsme potom přejeli do jednoho z nejkrásnějších paláců Španělska, a to do ALHAMBRY. Celý komplex skládající se z pevnosti, královského paláce Nasrovců, paláce Karla V. a letní rezidence navazující na krásné zahrady v GENERALIFE je uchvacující. Dýchá z nich nejen působení Maurů, Arabů a křesťanů tak, jak se střídali v ovládání území už od 13. století, kdy se stavbami započali. Nakonec jsme ještě stihli prohlídku centra města s jeho historickou částí.

V odpoledním čase jsme se vydali do dalšího plánovaného místa, města CÓRDOBY. Projeli jsme územím olivových hájů, vinic a ovocných sadů. V programu byla návštěva výroby olejů, ale pro zdržení jsme už nestihli provozní dobu tak, aby nás provedli závodem. Nezbylo než dojet k ubytování do hotelu EUROSTARS MAIMONIDES ***, který se nachází v židovském centru u mešity. Prohlídka nočního pulsujícího města byla již odpočinková.

Třetí den dopoledne jsme se vydali s místním průvodcem za poznáním. Mešita je největší v islámském světě (175 x 128 metrů). Je hlavní památkou a jedinečná tím, že se v ní nachází také křesťanská katedrála! Nedaleko mešity je i někdejší rezidence španělských králů Alcazar. Tu i římský most jsme rovněž navštívili. Z jeho antického původu však zůstaly jenom základy šestnácti pilířů.

V poledním čase jsme přejeli do dalšího významného města SEVILLY. Největší město Andalusie s třetí největší katedrálou Santa Maria na světě (po Vatikánu a Londýnu). Je dlouhá 130 metrů a má půdorys čtverce, protože byla postavena na základech mešity. Je zde i hrobka objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba, dvě královské kaple, dřevěný kůr a zachovaný přilehlý Pomerančový dvůr z původní mešity. Nejvyšší věž La Giralda je 97 m vysoká a sloužila jako minaret. Další návštěva vedla do Parku Marie Luisy, kde jsme si pořídili společné foto. Cestou jsme minuli budovu Univerzity, která je v někdejší fabrice na zpracování tabáku. Zde měla pracovat Carmen, hrdinka opery George Bizeta. Děj prvního dějství se odehrává na náměstí před vchodem do továrny. Večer jsme se ubytovali v hotelu EUROSTARS REGINA ***.

Čtvrtý den jsme po snídani zamířili na západ s cílem dojet do přístavního města CÁDIZU. První zastávka však byla v městečku Jerez de la Frontera. V oblasti jsou hlavně vinice a chov koní a dobytka. Navštívili jsme největší vinné sklepy fy Williams & Humbert. Ochutnali a zakoupili jejich produkci vín a zhlédli stáje a předváděnou drezúru s koněm. Ty cvičí pro slavnostní jízdy s kočáry a jezdec vzbuzoval obdiv přítomných žen. Dalším místem bylo Puerto de Santa Maria, kde jsme obdivovali panoramatické pohledy, přístavní záliv a historickou část tohoto přístavního městečka. Odpoledne jsme dorazili do CÁDIZU a ubytovali se v hotelu PUERTATIERRA****, který se nachází pár metrů od pláže a přitom navazuje na historickou i komerční část města. Volný čas mnozí využili ke koupání v moři a odpočinku.

Pátý den jsme si již bez místního průvodce prošli starou část města, vystoupali 90 schodů na věž TORRE TAVIRA, a zde za pomoci výkladu v CAMERA OBSCURA panoramaticky sledovali aktuální dění ve městě a poznávali významná místa. Poté jsme navštívili kostel ORATORIO SANTA CUEVA, kde jsou tři obrazy Francisco de Goyi a po jednom od Velázqueze a Camaróna.

Následoval delší přejezd a návštěva poloostrova GIBRALTARU. Prošli jsme dvojí pasovou kontrolou a objednaným minibusem s řidičem průvodcem objeli známá místa této anglické provincie. Z Evropského bodu jsme viděli Afriku (28 km), projeli městem, navštívili jeskyni St. Michaela a rezervaci opic makaků. Jsou státem chráněni. Řidič je znal jménem, měl je „vychované“ a my se s nimi rádi fotili. Dále jsme viděli zbytky maurského hradu, visutou lanovku a shlédli na celé panoráma přístavu. Místní letiště protíná hlavní komunikaci a vše jsme zakončili procházkou obchodní zónou. Vzhledem ke vzdálenosti jsme využili ochoty řidiče, který pro nás znovu přijel a zavezl zpět až na hranici k pasové kontrole. Poté následoval odjezd do blízkého městečka ALGECIRAS, kde jsme se ubytovali v hotelu ALBORAN***. Příjemný pobyt jsme si po večeři protáhli posezením a hodnocením španělských vín, ale i úvahami nad činností Klubu.

Den šestý začal odjezdem do historického a velmi oblíbeného městečka RONDA. Od moře jsme stoupali přes 65 serpentin pohořím Sierra de las Nieves a jeho národním parkem s nejvyšším bodem 1065 metrů. Město stojí u říční propasti El Tajo (160 m) a obě strany spojuje kamenný most, charakteristickým pro město i jako památka. Býval i vězením. Místní průvodce nás seznámil s významnými stavbami města, panoramatickými výhledy na krajinu a do rokle i osobnostmi, které zde pobývali. Např. Ernest Hemingway a Orson Wells, po nichž se jmenují turistické stezky končící vyhlídkami. Bydlel zde a tvořil (1913) pražský rodák Rainer Mária Rilke, jehož socha zdobí park před hotelem. Je zde rovněž největší býčí aréna ve Španělsku (66 m), která byla postavena již v roce 1785 a má dvoupatrové hlediště. Vznikla zde i pravidla koridy a způsob boje s býky, který je jiný než v Portugalsku. Průvodce provedl zájemce arénou a přilehlými objekty, včetně muzeální expozicí koridy.

Odtud jsme se vrátili znovu k mořskému pobřeží a plážím ve vyhlášeném turistickém místě TORREMOLINOS. Patří k nejdůležitějším ve Španělsku. Ubytovali jsme se na dvě noci v hotelu LAS PALOMAS****. Pozdní večerní procházku nám poprvé pokazil déšť a bouřka, což trvalo do rána.

Sedmý den jsme již bez místního průvodce vyjeli za poznáním přírodních krás a úkazů do NERJE. Je to oblast s unikátním jeskynním systémem, který byl objevený školáky v roce 1959. Celkoě je 7 200 km dlouhá, členěná galeriemi, prostorem pro koncerty a přijatelnou teplotou. Po zhlédnutí a projití její části jsme prošli staré město s jeho křivolakými uličkami končícími „Balkonem Evropy“. Zde jsme se na památku fotili se sochou krále Alfonse XII., který zde rovněž pobýval.

Po obědě následoval přejezd do typického, malebného a historického městečka FRIGILIANI, ležícího vysoko v pohoří Sierra Tejeda. Je to zachovalá historie Andalusie. Není to skanzen, ale žijící městečko. Neuvěřitelně čisté, upravené, květinami vyzdobené bílé domy a uličky opravdu stojí za návštěvu. Při zpátečním návratu jsme si ještě projeli celé pobřežní město Torremolinos, zhlédli původní maják, přístav s jachtami, pobřežní pláže, moderní hotely.

Poslední, osmý den jsme absolvovali prohlídku MÁLAGY. Je to rodné město Pabla Picassa se skvostnou minulostí. Nádherný chrám, historické centrum, pěší zóna, zachovalá pevnost s tradičním „Paradorem“, čili vyhlídkou na panorama města.

Zde také skončila naše cesta po Andalusii, kde po staletí vládli Maurové a zanechali po sobě nádherné architektonické památky. Je to oblast tvořící přechod mezi vlastním Španělskem a Afrikou, kde se zrodily býčí zápasy a flamengo a nyní nabízí návštěvníkům kulturní, architektonické a turistické vyžití.

Následoval odlet z Málagy s přestupem v Zürichu a loučením v Praze. Účastníci byli velice spokojeni a shodli se, že vybraný zájezd se vydařil a byl správnou volbou. Poděkovali organizátorovi a děkují i ředitelům firem KRKA a Zentiva Group, pp. A. Doboviškovi a J. Michalovi, kteří jako VIP členové Klubu nás sponzorsky podpořili.

 

Prožil a zapsal P. R. Palouš

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS