Klub přátel ČFM již počtvrté v předvánoční Praze

V adventním čase soboty 27. 11. t. r. se sešlo 34 členů a sympatizantů Klubu na svojí poslední akci v tomto roce. Program byl vybrán z možných kulturně společenských nabídek tak, aby vyhovoval a posiloval zájem o činnost Klubu. Což se úspěšně daří.

Jako první byla vybrána návštěva Galerie hl. města Prahy – Dům U kamenného zvonu, kde se koná výstava „Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“. Výstava se koná při příležitosti sedmistého výročí jejich nástupu na český trůn. Místem konání je původně gotický palác s obytnou věží, který byl pro mladé královské manžele upraven pro pobyt po příchodu do Prahy. Kromě toho jsou těžištěm výstavy předměty z oblasti zlatnictví, iluminované rukopisy a archivní dokumenty. Ústředním exponátem je český královský poklad (svatební koruna, královské pečetě, zlaté mince a relikviáře). Rovněž je zde vystavený originál nejstarší městské knihy Liber Vetustissimus (37,5 x 28 cm, 297 listů), ale po většinu výstavy bude k vidění přesná kopie. Těch bylo vytvořeno 22 a 7 je k prodeji za 750 tisíc za kus. Pamětní kniha vznikla v roce 1310 a obsahuje zápisy do roku 1518. Jako mnoho návštěvníků jsme byli s výstavou a obsahem velice spokojeni a potěšeni s přiblíženou historií.

Druhým cílem našeho zájmu byla návštěva Muzea Karlova mostu, spojená s plavbou „Pražskými Benátkami“ a s výkladem průvodců. Expozice je velice zajímavá a obohacuje informacemi, které běžně nevnímáme nebo byly často vykládány účelově. To vše doplnila plavba lodí, kde z hlavního přístaviště vidíme nejen dochovaný oblouk Juditina mostu, ale i nultý oblouk Karlova mostu, který z jiného místa spatřit nelze. Tento unikátní prostor je skrytý pod Křížovnickým náměstím. Plavba po Vltavě nám naskytla neobvyklé pohledy na známé panorama Hradčan, které se odtud jeví ještě vznešeněji a královštěji, než z mostu nebo nábřeží. Zlatým hřebem vodní trasy byla plavba po pověstmi opředené Čertovce, jehož zákoutí považují znalci za nejpůvabnější místo královské Prahy, a proto název „Pražské Benátky“. Na Křížovnickém náměstí jsme ještě v klidu zhlédli jeho pamětihodnosti – Mostecká věž, kostel sv. Františka, pomník císaře Karla IV. a kamennou podobiznu Bradáče, vsazenou do Juditina mostu.

Dalším místem našeho zájmu byla návštěva přilehlé Národní kulturní památky Klementinum a její Galerie Klementinum, a to expozice „Klementinum v datech a obrazech“. Nádherné malby tohoto prostoru umocňují dojem z výstavy, která se rovněž líbila. Nejvíce zaujala písemná stížnost pražských lékárníků z roku 1693 proti činnosti klášterní lékárny Křížovníků v Klementinu. Spor se vedl 75 let a ukončily jej až politické změny. Pro rekonstrukci knihovny však nebylo možné uskutečnit zamýšlenou prohlídku celého areálu.

Posledním, již tradičním místem našeho setkání byla restaurace Nostitz na Kampě. Program přátelského posezení, povídání, bilancování a těšení se ze života byl pracovně nazvaný „od listopadu 1945 do listopadu 2010“. Bilance tohoto období byla věnována předsedovi Klubu, který tak oslavil životní výročí. Radost převládala nad starostí a vše bylo umocněno i tím, že naším členem je ing. Jiří Michal, který obdržel od prezidenta republiky státní vyznamenání, ke kterému mu rovněž gratulujeme. Rovněž jsme přijali novou členku, kterou naše aktivity příznivě oslovily. Rozešli jsme se s přáním, že budeme v činnosti Klubu pokračovat ve stejném duchu jako dosud. Na jaře roku 2011 plánujeme již 16. zahraniční cestu (Albánie) a poslední zářijový víkend ve Vlašimi a Zruči nad Sázavou.

 

Petr R. Palouš
předseda Klubu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS