Třetí předvánoční setkání Klubu přátel ČFM

Praha, 28.11.2009

V sobotu 28. 11. 2009 se v Praze opět uskutečnilo Třetí předvánoční setkání Klubu přátel ČFM, a to za účasti 30 zájemců.

Program byl zaměřený na netradiční poznávání budovy Národního divadla, historického komplexu Sovových mlýnů s Muzeem Kampa a přátelským posezením v restauraci Nostitz na Kampě.

Někteří zájemci ještě stihli i slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí.

V 11°° hodin jsme vstoupili do budovy Národního divadla vchodem pro zaměstnance. Přivítal nás vedoucí odboru PR pan Tomáš Engel a spolu s paní Volkovou nás obeznámili nejen se známou historií výstavby, požárem a rekonstrukcemi, ale provedli nás budovou od suterénu po střechu, resp. pod střechu, na terasu s Trigami. K mnohým kuriózním informacím patří sdělení, že po vytěžení lomu má ND v zásobě břidlici na střechu pro příštích sto let, 100 kusů sanitárního porcelánu, který už vyrobit původní metodou nikdo neumí. Rovněž se provozně potýkají s řešením rušených klasických žárovek. Viděli jsme nejenom dostupné základní kameny, ale i jednotlivá patra, lóže, jeviště, postáli na forbíně, částečně technická zázemí, šatny herců i rychlopřevlékárny. Krátce jsme se pozdravili s herečkou paní Janou Preisovou. Po odkódování nám byl umožněný vstup do prezidentských salonků s krásnými malbami našich významných malířů. Nakonec jsme vystoupali až na terasu pod střechou, odkud byl výjimečný pohled na panorama Hradčan, Strahova, ale i na živou Národní třídu. Společným snímkem jsme ukončili dvouhodinovou návštěvu a průvodcům předali dvě knižní publikace o Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu, což bylo přijato s potěšením. Za umožnění této návštěvy děkujeme jednomu z nás, a to Ing. Jiřímu Michalovi.

Poté jsme přešli Vltavu a navštívili Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Jedná se o historický komplex, který vděčí za svou existenci známé české sběratelce a historičce umění, paní Medě Mládkové. Sovovy mlýny získaly svou nynější podobu po dlouhých bojích s památkáři. Paní Mládková nedávno oslavila 90 let, a s neutuchajícím zájmem a energií převzala a rekonstruuje pro další umělecké využití prostory domu známého jako „Werichův dům“. V muzeu je dnes zpřístupněna jedinečná umělecká sbírka, kterou odkázala Praze. Spolu s manželem byli přesvědčeni, že kultura představuje nezbytný předpoklad pro přežití národa. Jim se podařilo pro budoucí generace shromáždit uměleckou sbírku, která je zde od roku 2003 trvale dostupná.

Je to jedna z největších a nejvýznamnějších sbírek Františka Kupky, velkého průkopníka abstraktního umění. Obsahuje 215 studií, kreseb a obrazů. Výstavní prostory jsou doplněny sochami Otto Gutfreunda. S historií komplexu, která se datuje od 10. století až po dnešek nás ve stručnosti seznámila ochotná průvodkyně. Rovněž s uměleckým vývojem Fr. Kupky a jeho úspěchy i strastmi v životě v Paříži, kde r. 1957 zemřel.

Další sbírkou je zde výstava středoevropského moderního umění, která se stále doplňuje.

Svoje dojmy jsme si ze skleněné terasy ještě rozšířili o krásný slunečný pohled na Karlův most s protějším nábřežím a Národním divadlem.

Závěr sobotního setkání byl věnován dojmům a prožitkům, které jsme si museli předat, a to v „naší“ tradiční restauraci na Kampě. Organizačně vše zajišťoval předseda Klubu, kterému bylo vysloveno poděkování a předán malý vánoční kapřík (porcelánový).

Počasí tomu sice nenasvědčovalo, ale i předvánoční doba počínajícího adventu nás přiměla k rozjímání, a tak za upřímného přání všeho dobrého a hlavně zdraví, jsme se rozcházeli k běžným starostem a radostem zpět domů.

Příště se uvidíme v květnu 2010, při zahraničním zájezdu na Madeiru.

Petr. R. Palouš
předseda

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS