Aktivity Klubu přátel ČFM se rozrůstají

Praha 6.12.2008

Ve svátek sv. Mikuláše v sobotu 6. 12. se v Praze opět sešlo 35 zájemců o poznávání nejen různých historických i současných zajímavostí, ale i o přátelské předvánoční setkání a povídání. Organizátoři programu (dr. Magda Riegerová a dr. Petr R. Palouš) nabídli paletu aktivit, které měly být i příjemným překvapením. Stalo se, dobré i horší zprávy si nevybírají.

Sešli jsme se na Malostranském náměstí, kde M. Riegerová připomněla minulost lékáren, které zde působily již od 17. století. V té době se mnozí lékárníci domohli značných majetků a například známá, původně evangelická rodina Dyrinků nebo Dirixů měla lékárnu v Mostecké ulici vedle domu „U tří zlatých kozlů“. Jan Severin Dirix byl primátorem Prahy a měl rovněž dům „U vola“ s lékárnou na rohu Melantrichovy ulice a Staroměstského náměstí.

Jiná lékárna v téže Mostecké ulici v renesančním domě „U zlatého orla“ byla dříve v Lázeňské ulici. Od roku 1792 ji měl lékárník Josef Ebenberger, jehož dědicové ji udrželi do roku 1833. Druhá Ebenbergerova lékárna byla na malostranském náměstí v domě „U bílého orla“. Dnes je zde kavárna, ale štít s německým nápisem je zde dodnes!

Jednou z prvních malostranských lékáren byla lékárna s čestným titulem „Královská česká dvorní lékárna U černého orla“. První zmínka o ní je z roku 1488 a jedním z posledních majitelů byl Benjamin Fragner. Syn Karel adaptoval dům na rohu Nerudovy a Zámecké ulice a lékárnu sem v roce 1889 přenesl. V provozu je s přestávkou dodnes a dům je v majetku rodiny. Originální lunety a sgrafita pocházejí od Mikoláše Alše.

Po návštěvě chrámu sv. Mikuláše, i proto, že měl svátek, jsme přešli do Nerudovy ulice, kde bývala v domě 220/34 první hradčanská lékárna „U zlaté podkovy“. Rok otevření byl 1749 a později byla přenesena do vedlejšího domu čp. 219/32 „U zlatého lva“ a lékárník Dittrich ji udržel až do roku 1900. Dům přešel později do vlastnictví rodiny a lékárníka Grima. Majitel a potomek nyní žije v Jižních Čechách. Od roku 1952 je zde umístěna expozice historických lékáren od renesance do poloviny minulého století. Vše je ve správě Národního muzea, které však už nehodlá expozici provozovat a k 31. 12. 2008 ukončuje po 56 letech její činnost! Tak jsme si na památku pořídili snímky interiéru i exponátů, protože nevěříme v jejich lepší uplatnění. Nábytek je zde původní, dělaný na míru a bez jediného hřebíku.

Náš Klub má spolu s děkanem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové snahu ve věci konat, ale současně má ČFM starosti nejen s prostorem, ale i s požadavkem NPÚ na dvojnásobné zvýšení nákladů na provoz v Kuksu. Máme snahu jednat s panem Grimem, který by chtěl zachovat expozici, ale požaduje od NM převod/odprodej exponátů. Nabízí se i možnost vytvoření sídla ČLK! Prohlídku i s živou diskuzí jsme ukončili pohoštěním z vlastních zásob a přípitkem na lepší budoucnost.

Dále jsme pokračovali cestou na Hradčanské náměstí. Společné foto u sochy T. G. Masaryka bylo „povinností“. Měli jsme štěstí na slavnostní předávání vlajky a služby Hradní stráže, které doprovázela z oken na prvním nádvoří znělka trubačů.

Tím naše pražská mise skončila a najatým autobusem jsme odjeli do Červeného Újezdu k návštěvě hradu, postaveného v letech 2001-2. V interiéru se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova. Expozice zahrnuje na 4 000 exponátů a ukazuje každodenní venkovský život od 17. století do poloviny 20. století. Jsou zde dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých regionů Čech a Moravy vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Některé exponáty jsou i prodejné a vzbudily zájem. Hrad má i kapli a rytířský sál. Přilehlý skanzen se zahradou s bohatou výzdobou jsme vzhledem k zimnímu období hodnotili jen z povzdálí. I tak se líbil.

Následoval přejezd do obce Jeneč, do restaurace „U smrku“. Zde jsme si pro zahřátí udělali malou pracovní poradu o činnosti SpVČFM a Klubu přátel.

Do příjemné atmosféry a pohody u dobrého jídla a pití nám „nečekaně“ vnikla návštěva Mikuláše, anděla a divokého čerta. Překvapení účastníci odříkávali básníčky, modlitbičky a za to dostávali malé dárečky. Všichni se vesele bavili a na příjemné zážitky teď rádi vzpomínají. Nelitují cesty z dalekých koutů naší země a už se těší na příští „Prahu“.

Za sponzorský příspěvek děkujeme našemu členu Mgr. A. Doboviškovi z fy KRKA. Klub má nyní 42 aktivních členů a další plánovanou akcí je poznávací zahraniční cesta do Španělska, a to v květnu 2009.

S přáním klidně prožitých vánočních svátků, pevného zdraví a úspěšného zvládnutí všech pracovních i osobních potíží jsme se zase rozjeli do svých blízkých i vzdálených domovů.

 

V Praze 15. 12. 2008

Petr R. Palouš
předseda Klubu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS