Přátelské setkání, Broumovsko & Dobruška 2008

Broumovsko, Dobruška, 26.-28.9.2008

Klub přátel ČFM uskutečnil pro své členy další přátelské setkání, které se konalo ve dnech 26. – 28. 9. t. r. v regionu Broumovska. V letošním roce jsme přerušili tradiční cesty do zahraničí a zaměřili se i na domácí poznávání. Již loni to byla Vlašim a předvánoční Praha a na jaře t. r. Litvínov s oblastí Krušných hor. Nyní jsme vybrali Adršpašsko – Broumovský region a Dobrušku s okolím. Členové klubu se tak rozhodli, že je třeba poznávat i krásy domova, a tak na sebe vzali odpovědnost představit ostatním místa, kde žijí a pracují i se zajímavostmi kulturními, přírodními, historickými a odbornými. Iniciativu a organizaci programu na sebe vzali manželé Oldřiška a Petr Reinhardtovi z Broumova a Jaroslava a Jan Hendrychovi z Dobrušky.

Třídenní pobyt začal v Dolním Adršpachu, kam se v pátek sjelo 30 účastníků do „Penzionu Adršpach“, který je vzdálený asi 200 metrů od vstupu do skalního města Adršpašské skály. Unikátní soubor skalních labyrintů si mnozí stihli projít po malém i velkém okruhu. Večerní posezení bylo obohaceno o navigování opozdilců, kteří už za tmy nemohli objevit cíl cesty, když jim v automobilech selhávala moderní navigace.

V sobotu ráno jsme se vydali objednaným autobusem do Broumova, který je hospodářským, správním a kulturním centrem kotliny řeky Stěnavy. Vlastní centrum města je památkovou zónou a nabízí nepřeberné množství památek. My jsme si k prohlídce vybrali Benediktinský klášter sv. Václava, který patří mezi vrcholy barokní architektury od K. I. Dientzenthofera. Se svým otcem Kryštofem postavil v této oblasti unikátní skupinu deseti kostelů! Mezi nejhezčí měšťanské domy na náměstí patří proti sobě stojící lékárny. Jedna je dodnes funkční a druhá si zachovala vzhled, který přímo volá po obnově činnosti. Škoda!

Poté jsme navštívili místní divadlo, seznámili se s dřívějším působením české menšiny, nynějším provozem a snahou zachovat jej pro další rozvoj kultury a potřeb obyvatel tohoto regionu. Oldřiškou Reinhardtovou připravené malé občerstvení bylo příjemným překvapením. Dále jsme se zajeli podívat na nejstarší dochovanou dřevěnou kostelní stavbu na území ČR. Je to hřbitovní kostel P. Marie z 2. pol. 13. století. Vypálen byl husity, ale obnovený v roce 1459.

Z Broumova jsme odjeli do vesnické památkové rezervace v Křimicích (7 km), která si uchovává osobitý vzhled venkovského sídliště a dispozice zdobených statků. Ve stylové restauraci jsme poobědvali a následně se pěšky vydali zdolat výškový rozdíl 250 m výstupem na „Hvězdu“ (674 m). Kamenná barokní kaple je známé výletní místo a křižovatkou turistických cest. Stojí na kraji přírodní rezervace „Broumovské stěny“ s řadou skalních útvarů a roklí. Počasí nám nebývale přálo a tak jsme shlédli dvanáctikilometrový horský hřbet s fascinujícím výhledem na celou krajinu českých a polských hor. Kousek odtud je i stolová hora Ostaš (700 m), na kterou se někteří účastníci vydali již v pátek. Je to svět skal roztodivných tvarů a labyrintů opředených řadou pověstí. Návštěva stojí zato.

Autobusem jsme se vrátili do penzionu, kde nás už očekával pozvaný host, GŘ a předseda představenstva firmy Zentiva, Ing. Jiří Michal. Založili jsme si tradici „křeslo pro hosta“ a on pozvání přijal a obětoval sobotu k setkání s námi na 200 km vzdáleném místě od Prahy.

V první části nás seznámil s problémy výrobce, vývojem od Spofy přes Léčiva po Zentivu, expanzí firmy do zahraničí. Pro ilustraci podnik měl před lety hodnotu 1,5 mld Kč a nyní je to přes 41 mld Kč a vyrábí v ČR, SR, Rumunsku a Turecku. Nebránil se ani sdělením ze soukromého života (studium, VŠ, rodina, děti, vnoučata či sběratelské zájmy - papírové bankovky s hodnotou 100 má již ze sedmdesáti zemí a staré pivní nebo vinné lahve s reliéfy). Jednu takovou jsme dohledali v Litoměřicích a rádi předali.

V další části zodpovídal dotazy přítomných, reagoval na připomínky z praxe lékáren a vysvětlil postoje a strategii firmy na trhu u nás i v dalších zemích. Osobní názor vyjádřil nejen k probíhající reformě zdravotnictví, ale i k bankovní krizi kapitalizmu, která začala ovlivňovat tržní prostředí i u nás.

A to nejen nadnárodních firem, ale podnikatelskou sféru i jednotlivce.

Zentiva patří mezi úspěšné české firmy, které řídí kapitáni průmyslu s plnou odpovědností za výsledky své práce, bez ohledu na politická uskupení.

Rovněž je významným sponzorem vzdělávání, podporuje VŠ, výzkum v AV a v neposlední řadě i kulturu a sport. Hlavně dětský a nemasový.

Potěšilo nás sdělení, že po setkání s děkany farmaceutických fakult z Hradce Králové, Brna a Bratislavy jsme se pro něho stali jakýmsi zrcadlem poskytovatelů lékárenské péče a pro ně důležitých konečných odběratelů. Nepotěšilo sdělení, že po zvolení nového vedení ČLK ještě nedošlo k žádnému kontaktu s jeho představiteli. Jistě by se našly společné zájmy a postupy, které mohou výrazně pomoci k prosazování stanovených cílů.

Setkání bylo pro nás velice poučné, v přátelské atmosféře a oboustranně uspokojující. Předáním upomínkového daru jsme poděkovali nejen za toto vystoupení, ale i přízeň a podporu, kterou firma a on osobně projevují ke Spolku pro vybudování ČFM a činnostem Klubu přátel ČFM.

Večer byl zakončený společnou večeří, povídáním, hudbou a zpěvem. Na elektronické varhany, harmoniky a kytaru hrál nejen náš člen Ing. Petr Reinhardt, ale připojil se majitel penzionu se svým otcem, který vše doplnil o umění loutkoherce z divadla Drak.

V neděli ráno jsme za krásného slunečného počasí opustili Adršpach a vydali se do Nového Města nad Metují. Město má svou historii a kouzlo počínajíc náměstím s domy s renesančními štíty a podloubím (nezničeno sprejery a obchodním šuntem), zámkem a jeho krásnou zahradou upravenou D. Jurkovičem. Neopomněli jsme navštívit Městské muzeum s jeho expozicí lékárny, různých řemesel a textilní výroby. Významné místo zaujímá hodinářská expozice značky Prim, kde se mnozí radovali, že takové exponáty ještě vlastní.

Posledním navštíveným místem byla Dobruška, a to hlavně lékárna

„U Zlatého lva“, kterou od prosince 1993 provozují manželé Hendrychovi. Lékárna je na stejném místě už 203 let. O její historii nás dobovými písemnostmi, doplněných o drobné historické předměty informovala malá výstavka. Rovněž jsme zde nemohli pominout návštěvu rodného domku F. L. Věka s muzejní expozicí, radnici s výstupem na věž a výstavou několika Kupkových nejstarších obrazů.

 

Závěrečné posezení a zhodnocení programu bylo doplněno o vyhlášené kulinářské výrobky J. Hendrychové. Setkání se vydařilo, přijali jsme do klubu dva nové členy a dohodli se na další akci 6. 12. v Praze, resp. na hradě Červený újezd, který byl postavený v letech 2000-2001. Zahraniční zájezd by se měl konat na jaře příštího roku a další domácí setkání na podzim na Vysočině.

 

Dne 2. 10. 2008 zapsal Petr R. Palouš, předseda Klubu přátel ČFM

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS