Cesta za poučením, vzpomínkami a poznáním, Bratislava 2007

Klub přátel ČFM při SpVČFM v součinnosti s CK ČEDOK uspořádal již 13. zahraniční tematický poznávací zájezd, jenž byl programově zaměřený na Bratislavu a oblast Malých Karpat. Zúčastnilo se celkem 29 zájemců, kteří se vydali ve dnech 27. 9. – 30. 9. 2007 autobusem po dálnici D1 do Bratislavy.

Tentokrát byla cesta od počátku dosti náročná, a to pro velkou havárii kamionu, následné kolony a k tomu vytrvalý přívalový déšť. Tím jsme stačili nabrat asi dvouhodinové zpoždění, což činilo určité organizační potíže v místě našeho prvního odborného zastavení u firmy PHOENIX – ZZ, a.s. v Bratislavě. Nicméně vedoucí marketingu Daniela Topoláková i generální ředitel Ing. Sina Niku byli vstřícní a pohostinní. Časový posun zvládli nejen k přátelskému setkání při obědě, ale i k prezentaci firmy, debatě o problematice distribuce léčiv, spolupráci s lékárníky a legislativě s tím spojené. Následovala prohlídka celého provozu. Sklad je nový a patří mezi nejmoderněji vybavené a splňující nároky zásad Správné distribuční praxe. V upomínku na naší návštěvu jsme předali GŘ knižní dar o krásách ČR fotografovaných z oblak. Vtipně poznamenal, že ho to těší, protože nebývá zvykem, že distributor dostává dárky od lékárníků.

Poté jsme přejeli k návštěvě Farmaceutické fakulty UKo, kde někteří z nás už v roce 1962 zahájili svoje studia. Vrátili jsme se do míst, která vzbuzovala mnohé dobré i horší vzpomínky na léta studentská a zdolávání jednotlivých zkoušek. Přivítala nás doc. Lýdia Bezáková a s pomocí doc. Sokolíka nám umožnili prohlídku rekonstruované katedry organické chemie, návštěvu obou budov a nově zde zřízené lékárny. S určitým posmutněním jsme se shodli, že renovovanou Bratislavu, obnovu a rekonstrukci Starého Města, výstavbu obchodních zón, mostů, silničních obchvatů a sportovních stadionů bohužel také nenásleduje pro nedostatek financí i modernizace fakulty. Letos oslavila 55 let svojí existence a zasloužila by si to.

K ubytování jsme jeli do hotelu JUNIOR***, který už svým názvem říká komu je hlavně určený. Nám rovněž vyhovoval, ale ne každý je příznivec dunivé hudby a zábavy. Zde čekala místní průvodkyně paní Jaroslava Baronová z CK SATUR, která nás ještě večer zavedla k návštěvě vyhlídkové věže UFO na Novém mostě přes Dunaj. Měli jsme však smůlu, že byla uzavřena pro natáčení a po marném jednání s ochrankou jsme změnili plán a vydali se na noční prohlídku centra města. Opravené a nasvícené budovy i pěší zóna byly velice atraktivní (Reduta, Národní divadlo, Carlton, Rybné a Hviezdoslavovo náměstí).

Druhý den

Druhý den jsme se vydali do Hlohovce k firmě ZENTIVA SK. Zde jsme byli mile přivítáni GŘ a předsedou představenstva MUDr. Alexandrem Černákem. Při svojí prezentaci nás seznámil s postavením podniku nejen v rámci ZENTIVY, ale i s působností a vývojem korporace v celé střední a východní Evropě. Poté ochotně odpovídal na dotazy týkající se problematiky výroby a obchodních i společenských aktivit. Rovněž sympaticky a otevřeně komentoval současné dění ve zdravotnictví na Slovensku. Některé příklady a závěry lze přijmout a předpokládat, že nastanou i při zavedení reformy v ČR. Jsou pozitivní i negativní zkušenosti a tak štěstí přeje připraveným…

Za přátelské přijetí a umožnění exkurzní prohlídky výrobního závodu jsme poděkovali a rovněž předali knižní dárek, propagační materiály o ČFM a pozvali jeho i spolupracovníky k návštěvě ČFM v Kuksu.

Následovala prohlídka části výroby (tablety a masti) a do důsledku jsme si vyzkoušeli několikeré převlékání a nošení i dvou vrstev ochranných plášťů a návleků. Strávili jsme zde přes čtyři a půl hodiny, což bylo zakončeno společným obědem. Způsobili jsme si zdržení a tak plánovanou návštěvu lázeňského města Piešťany jsme museli oželet.

Namířili jsme do Trnavy, která je nazývána slovenským Římem. Zde jsme při čekání na místní průvodkyni zažili nebývalou bouřku a přívalový liják. Nicméně se rychle vyčasilo a my jsme si prošli centrum města, shlédli významné památky (Radnice, Trojičné náměstí, Univerzita bývalá i současná, Kapitolská ulice, hradby) a navštívili Dóm Sv. Mikuláše a Chrám Sv. Jana Křtitele. Plni nabytých dojmů jsme se vrátili do hotelu, kde jsme společně povečeřeli a někteří pokračovali v přátelských rozhovorech až do dalšího dne.

Třetí den

Tím byla sobota a odjeli jsme na „Malokarpatský okruh“. První zastávkou byl jeden z nejzachovalejších hradních komplexů na Slovensku – hrad Červený Kameň. Svými architektonickými kvalitami, komplexem sklepů (kde se uchovávala ruda) patří mezi evropské unikáty. Je zde i zachovalý mobiliář, rozsáhlé sbírky výtvarného umění, renesančního nábytku, zbraní a uměleckořemeslných předmětů. Nás zaujala velmi zachovalá a uspořádaná historická lékárna, která je však velmi přísně střežená a shlédnout jí je možné jenom přes malé okno ve dveřích.

Zase jsme se zdrželi a tak jsme již minuli Pezinok s muzeem vína i vyhlášené městečko Modrá, kde pro probíhající výroční slavnosti už nebylo možné návštěvu uskutečnit. Spěchali jsme do obce Svätý Jur, kde jsme měli naplánovanou návštěvu vinného sklepa VINTOUR spojenou s degustací místních vín. Vedle nabídky kvalitních vín zde byla i možnost zakoupení předmětů známé modranské majoliky, což většina také využila.

Krátce po poledni jsme se vrátili do Bratislavy a začali její prohlídku odloženou návštěvou věže UFO na Novém mostě. Počasí přálo a tak se nám obrázky města z té výšky podařily. Odsud jsme odjeli k památníku Slavín a navštívili Hrad, který je dominantou města. Následovala prohlídka pěší zóny, shlédnutí významných budov (Prezidentský palác, Dóm Sv. Martina, Primaciálný palác, Michalská brána, Farmaceutické muzeum, klášter Klaristek, lékárna U Salvátora, Univerzita Komenského a další).

 

Náročný den jsme pak zakončili slavnostnější večeří ve známé restauraci „U Malých Františkánů“. Dobré nálady jsme využili k debatě o dalších aktivitách Klubu. Došlo k dohodě, že ještě do Vánoc uskutečníme dvoudenní setkání v Praze, a to na téma „Pražské lékárny a lékárníci“. Samozřejmě myšleno historicky. Další, již 14. zahraniční zájezd se uskuteční v tradičním květnovém termínu, a to buď do Francie nebo Španělska. Rovněž jsme vyslechli Mgr. Adu Holubovou o plánovaném programu 2. výročního shromáždění členů, které se uskuteční v polovině dubna v Litvínově. Zavládla vzácná shoda a souznění, které těší.

 

Čtvrtý den

Čtvrtým, posledním dnem byla neděle a už jsme opustili hotel i Bratislavu a odjeli shlédnout zříceninu hradu Děvín, který leží na soutoku Dunaje a Moravy. Navštívili jsme celý areál, stálé historické expozice, vystoupali na nejvyšší místa hradu, vyzkoušeli litím vody „pro štěstí“ hloubku studně, pořídili skupinové fotografie a kochali se pohledem na okolní pohoří i silný proud Dunaje. Rozloučili jsme se s průvodkyní, která byl opravdu výborná. Krásné počasí umocňovalo zážitky z celého zájezdu. To jsme však netušili, že po dvaceti kilometrech jízdy domů se porouchá autobus a zůstaneme trčet na odstavném parkovišti u dálnice D2. Situace byla prekérní, čas běžel, řidiči dělali co mohli, ale plány na včasný návrat domů se hroutily. Po třech hodinách hledání závady a její částečné nápravy se podařilo bus zprovoznit a pokračovali jsme v jízdě domů. Situace byla vážná a tak nám přijel naproti náhradní autobus a po přesednutí jsme už bez problémů dorazili do Prahy.

 

Rádi konstatujeme, že účastníkům se zájezd líbil, a to jak po stránce odborné, kulturní a společenské. Zásluhu na tom měla kvalitní průvodkyně, zástupci CK SATUR, a.s., ale i přátelé z firem PHOENIX-L.V., a.s. a ZENTIVA, a.s., kteří jsou VIP členy našeho Klubu přátel ČFM.

I jim patří naše poděkování.

 

Organizoval a zapsal Dr. Petr R. Palouš.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS