Setkání Klubu přátel ČFM, Vlašim 2007

Zpráva o průběhu setkání Klubu přátel ČFM, které se uskutečnilo ve Vlašimi (30. 3. – 1. 4. 2007), při příležitosti konání 1. výročního Shromáždění členů KP ČFM

Účastníci přijížděli do hotelu Vorlina Bar již od pátku odpoledne a podle předem připravovaného programu stačili někteří hned navštívit a shlédnout zajímavosti města Vlašimi. V podvečer jsme se sešli na večeři v hotelové restauraci. Poté jsme využili možnosti pokračovat v přátelských debatách při sportovním klání. Šli jsme si zahrát do sousedící budovy na 2 hodiny oblíbený bowling. Někteří byli zdatnější a jiní zase hráli poprvé v životě. O to lepší byla atmosféra a nálada. Dosažené výsledky nejsou důležité, ale jsou součástí naší kroniky. K půlnoci jsme se rozešli načerpat síly pro další den.

Ten byl náročný již od rána. Po snídani přijel objednaný autobus, který nás v 9,30 hod. odvezl do obce Louňovice. Bylo to výchozí místo na horu Blaník (631m n.m.). Jako průvodce a znalec místních poměrů nás doprovodil ředitel CHKO Blaník, doc. Dr. L. Hanel, CSc. Jeho odborný výklad o místní fauně, floře, historii a pověrách, včetně sdělení různých souvisejících zajímavostí, byl vítaným doplňkem při zvládání cesty. Navíc nás obdaroval informačními materiály, které doplnily jeho výklad o celé CHKO. Na vrcholu Velkého Blaníka jsme ještě zdolali výstup na rozhlednu. Což obnášelo 107 strmých schodů. Odtud jsme se pokochali pohledem na krásnou krajinu, která se vlní v rozpětí 360 – 631 metrů. Zapsali jsme se do knihy návštěv a za pomoci sympatické obsluhy v občerstvovacím kiosku odeslali pozdrav zdravotně indisponovanému kolegovi Jiřímu Šálenému. Pro některé z nás přece jenom náročnější stoupání, klesání a délka cesty cca 10 km, která končila v obci Kondrac, byla ten den heroickým výkonem. Jsou mezi námi i senioři přes 70 let, ale nikdo si nestěžoval a nelitoval.

Na plánovaný oběd v Kondraci, ve vyhlášené restauraci „U Matoušků“ dlouho nezapomeneme. Jednak pro kvalitu a velikost porcí, běžně nevídaných, tak i na ceny už vůbec nikde nevídaných (pivo, polévka s játrovými knedlíčky, řízek s bramborem nebo salátem za 87 Kč!). V dobré náladě nás odvezl autobus zpátky do Vlašimi. Abychom nemarnili čas, tak jsme přijali pozvání Mgr. M. Vilitové k návštěvě její lékárny Magnolie. Vedle odborných dotazů k provozu, uspořádání, objemu činnosti práce lékárny jsme při kávě a nabídnutém občerstvení také poblahopřáli a připili paní MUDr. Marii Morávkové k 80. narozeninám!

Od 17°° hodin již následoval v novém zámeckém salonku připravený program 1. výročního Shromáždění členů KP ČFM. Předcházelo mu ještě koncertní vystoupení vlašimských občanů Mgr. L. Zemanové a Ing. J. Müllera, kteří hrou na flétnu a kytaru nás provedli skladbami od baroka až po dnešek.

Zpráva předsedy o činnosti Klubu je přílohou v kronice.

Vyjímám několik podstatnějších informací. Akce se zúčastnilo 26 členů, 19 se omluvilo. Z našich VIP členů se omluvil a pozdravil J. Michal z jednání v USA a z rodinné oslavy P. Dvořák.

 • Klub má k 30. 3. 2007 45 členů s příspěvkem a 4 členy VIP.
 • O vzniku a činnosti Klubu byla na podzim 2006 informována lékárnická veřejnost prostřednictvím ČČL.
 • Byl vytvořený znak (logo) Klubu
 • Pokračují přátelské vztahy a podpora od sponzorů. Tradičními jsou fy KRKA, PHOENIX – LV, SANDOZ, ZENTIVA, resp. jejich představitelé.
 • Klub uskutečnil v listopadu 2006 návštěvu města Rokycany a soukromého lékárnického muzea a galerie dr. Pavla Niebauera.
 • V květnu se uskuteční poznávací zájezd do Slovinska a Německa Přihlášeno je 37 zájemců.
 • Na září je už v jednání návštěva Slovenska (Bratislava, Hlohovec). Program je v přípravě, kombinace Pendolino/bus? Je velký zájem, počet účastníků cca 40.
 • Přítomní spontánně podpořili názor P. Palouše o smyslu činnosti Klubu a přejí si jeho pokračování v daných intencích.
 • 2. výroční Shromáždění členů se uskuteční v Litvínově. Garanty jsou A. Holubová a E. Eisertová. Pro rok 2009 se počítá s akcí na Vysočině. Termín je vždy koncem března.
 • Neprošel návrh předsedy na snížení členských příspěvků na 400 Kč. Hlasováním 25 pro a 1 proti zůstává ve výši 600 Kč na 12 měsíců.
 • Plán zahraničních cest pro rok 2008: Po diskuzi podle časových možností St. Peterburg (květen) a Francie (září).
 • Hospodaření Klubu: Příjmy k 30. 3. t.r. = 27 000 Kč. Vydání 6 773 Kč.

Poté následovala avízovaná dražba starého lékárnického receptáře, který nabídnul nejmenovaný majitel. Poznámky k obsahu a jeho provedení jsou přílohou v kronice. Vyvolávací cena byla 3 500 Kč. Zájem nebyl až tak velký, ale konečná cena vystoupala na 10 000 Kč. Majitelem se stal P. Palouš.

Náročný průběh aktivit celého dne byl dovršený rautem a příjemným posezením s kvalitním občerstvením. Předmětem zájmu byly i přinesené knihy o Vlašimi, alba z našich cesta a vzpomínkové aktivity. Spokojení účastníci se vrátili do hotelu s dobrou náladou.

V neděli dopoledne jsme absolvovali návštěvu vlašimského muzea a prohlídku zámeckých místností včetně věže. Shlédli jsme vlastivědné sbírky, vystavené zbraně a munici fy Sellier a Bellot. Nakonec ještě následovala pro zbylé účastníky prohlídka přilehlého anglického parku, který je druhý největší v Evropě. A úplně nakonec posledních 7 účastníků poobědvalo v restauraci Silivie. Tím skončil plánovaný program v 15°° hodin.

Za jeho přípravu, finanční podporu (bus, raut, květiny, lékárna) je třeba vysoce ocenit a poděkovat manželům Marii a Miroslavu Vilitovým, kteří vše s ochotou a příjemným přístupem k účastníkům zajistili. Programovou laťku sportovního, kulturního, společenského i pracovního jednání nasadili velice vysoko a díky jim za to.

Organizoval a zapsal Dr. Petr R. Palouš

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS