Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Spolek absolventů a přátel FaF (SAPF) byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR na podzim roku 1997 s cílem sdružit lidi, kteří mají zájem o rozvoj farmaceutického vysokého školství.

Valná hromada v listopadu 1998 schválila finanční podporu zahraničních výjezdů studentů, zajistit dostupnost kvalitních informačních materiálů pro studenty na fakultě, podporovat studentskou činnost, která přispívá k rozvoji fakulty a šíření jejího dobrého jména a rozvoj kontaktů mezi fakultou, farmaceutickým terénem a rodiči našich studentů.

V průběhu své činnosti přispívá SAPF každoročně Informačnímu pracovišti FaF na nákup skript a finančně náročných titulů, předává finanční odměny vítězům fakultního kola studentské vědecké konference a Spolku českých studentů farmacie na FaF daruje každým rokem příspěvek na organizaci reprezentačního plesu FaF. Studenti, kteří vyjíždějí na praxi do zahraničí, mohou každoročně požádat o příspěvek na cestu. Do veřejné studovny FaF zakoupil SAPF čtyři počítače a zajišťuje jejich upgrade.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS