Útvar interního auditu

Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu fakulty.

Pomáhá vedení fakulty dosáhnout plánovaných cílů tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů. Snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím zdokonalování uplatňované strategie, používaných metod, systémů a postupů.

Výkon interního auditu na fakultě se řídí Opatřením děkana č. 13/2019.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS