Střediska Farmaceutické fakulty UK

V rámci organizačního členění Farmaceutické fakulty jsou zřizována tzv. střediska.

České farmaceutické muzeum
České farmaceutické muzeum (ČFM) bylo zřízeno 1. 7. 1994 jako účelové zařízení Farmaceutické fakulty. Spravuje české farmaceuticko-historické sbírky, které vznikaly od konce 19. století a dosud se jim nedostalo podoby trvalé muzejní expozice.

Zahrada léčivých rostlin
Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty UK, které zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Je veřejnosti přístupná během otvírací doby.

Středisko vědeckých a knihovnických informací
Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) je jedinečným střediskem informačních zdrojů z oboru farmacie v ČR. Zajišťuje všechny běžné knihovnické služby. Evidence celého fondu - cca 70 000 knih. jednotek - je automatizovaná, zdroje informací lze vyhledávat pomocí WWW katalogu.

Dětská skupina Fafík
Cílem projektu je zajištění provozu dětské skupiny Fafík v Hradci Králové, rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Provozovatelem dětské skupiny Fafík je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

MEPHARED 2
Hlavním cílem projektu je programově a prostorově propojit dvě dislokované fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – LF HK a Farmaceutické fakulty. Projektem vznikne univerzitní kampus, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Vivárium
Fakultní vivárium slouží jako servisní středisko pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří s laboratorními zvířaty v rámci svého výzkumu potřebují pracovat. Pracoviště zabezpečuje veškeré náležitosti související s experimenty na zvířatech včetně poradenství a výuky v dané oblasti.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS