Výsledky voleb do AS - skupina studentů pregraduálního studia

V souladu s Volebním řádem Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové byli do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové pro volební období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2024 zvoleni následující členové akademické obce s přihlédnutím na příslušnou komunitu seřazení podle počtu obdržených hlasů:

 

Ocelková Anna, Bc.
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, 1. ročník

Fecske Peter
Farmacie, 2. ročník

Jan Tomáš
Farmacie, 4. ročník

Mišík Jakub
Farmacie, 4. ročník

Rataj Jan
Farmacie, 4. ročník

Khatibi Seyedmohammad
Pharmacy, 2. ročník

Hanusová Anna
Farmacie, 2. ročník

 

Dle čl. 4 odst. 8 VŘ AS FaF byli náhradníky do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové zvoleni:
1. Reguli Adam, Farmacie, 5. ročník
2. Kováčová Lucia, Farmacie, 2. ročník
3. Janovcová Hana, Farmacie, 2. ročník
4. Horny Matyáš, Farmacie, 1. ročník
5. Jenis Sebastián, Farmacie, 2. ročník

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS