Výsledky voleb do AS - skupina studentů postgraduálního studia

V souladu s Volebním řádem Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové byli do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové pro volební období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2024 zvoleni následující členové akademické obce seřazení podle počtu obdržených hlasů:

Horáček Ondřej, Mgr.
Farmaceutická analýza, 3. ročník

Kerda Marek, Mgr.
Farmaceutická chemie, 1. ročník

Brokešová Jana, Mgr.
Farmaceutická technologie, 3. ročník

 

Dle čl. 5 odst. 8 VŘ AS FaF byly náhradníky do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové zvoleny (při shodném počtu hlasů bylo rozhodnuto losem dle čl. 5 odst. 6 VŘ AS FaF):

1. Jančálková Pavla, Mgr., Bioorganická chemie, 1. ročník
2. Gazárková Taťána, Mgr., Bioanalytické metody, 1. ročník
3. Šadibolová Michaela, Mgr., Xenobiochemie a patobiochemie, 3. ročník

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS