Volby do komory akademických pracovníků (2021–2024)

Harmonogram voleb

Lhůta pro vyslovení nesouhlasu s kandidaturou - 16. 11. 2020

Zveřejnění kandidátní listiny pro 1. kolo - 17. 11. 2020

Termín 1. kola voleb - 25. – 29. 11. 2020

Zveřejnění výsledků 1. kola voleb - 30. 11. 2020

Lhota pro vyslovení nesouhlasu s kandidaturou v 2. kole - 7. 12. 2020

Zveřejnění kandidátní listiny pro 2. kolo - 8. 12. 2020

Termín 2. kola voleb - 16. – 20. 12. 2020

Zveřejnění výsledků - 21. 12. 2020

Volby do  komory akademických pracovníků probíhají na Farmaceutické fakultě od roku 2020 novým volebním systémem, který se řídí Volebním řádem do Akademického senátu FaF

 • volby jsou dvoukolové
 • v 1. kole kandidují všichni akademičtí pracovníci, kteří nevyslovili nesouhlas (do 5 pracovních dnů od vyrozumění) 
 • do AS je voleno 14 zástupců systémem "všichni volí všechny" - tj. napříč všemi katedrami
 • do 2. kola postupuje zpravidla 28 kandidátů dle pořadí 
  • zaručený postup do 2. kola má vždy právě 1 zástupce každé katedry (pokud takový je a získá alespoň 1 hlas)
 • kandidáti postupující do 2. kola mohou do 5 pracovních dnů vyslovit nesouhlas se svou kandidaturou ve 2. kole
 • Na základě usnesení AS FaF č. 29-5 budou volby probíhat elektronicky

Přehled voleb:

Volební komise:

 • Mgr. Petr Matouš, Ph.D. - předseda
 • Tomáš Jan
 • Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
 • PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
 • Jakub Mišík

 

aktualizace - 21. 12. 2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS