Vyhlášení výsledků volby kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

AKADEMICKÝ SENÁT FAF UK na svém zasedání dne 30. října 2013 ani po třech kolech hlasování nezvolil kandidáta na funkci děkana FaF UK, neboť žádný z kandidátů nedosáhl potřebného počtu hlasů. Podrobnosti volby zachycuje volební protokol.

Nová volba byla vyhlášena neprodleně, návrhy kandidátů mohou být podávány do 12.11.2013 do 12:00  a vlastní volební akt proběhne na zasedání AS dne 20.11.2013.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2013
 

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., předsedkyně volební komise
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS