Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje

Volbu kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

Vážení členové akademické obce,
dovolujeme si Vám sdělit, že Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 19. června 2013 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FaF UK na funkční období od 1. 2. 2014.
Harmonogram volby:

  • Konečný termín pro podání návrhů na kandidáty – úterý 15. října 2013 do 12:00 hod.
  • Termín oznámení kandidátní listiny – středa 16. října 2013
  • Vystoupení kandidátů před akad. obcí – čtvrtek 17. října 2013
  • Termín volebního aktu – středa 30. října 2013

Kandidáta na děkana může senátu navrhnout každý člen akademické obce, a to zpravidla z řad profesorů a docentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty. Písemné návrhy je možno předávat členům volební komise pouze osobně,  doporučenou  přílohou návrhu je písemný souhlas navrhovaného.

Volební komise: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Jiří Kratochvíl, PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

V Hradci Králové dne 25. 9. 2013

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., předseda AS FaF
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., předsedkyně volební komise

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS