Protokol o výsledku voleb kandidáta na děkana

Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademický senát

Protokol o výsledku voleb kandidáta na děkana
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
pro volební období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

Volební komise pro volbu kandidáta na děkana ve složení: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Jiří Kratochvíl, PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D., zjistila na 16. zasedání AS FaF UK dne 30. 10. 2013, že volby kandidáta na děkana se z celkového počtu 22 oprávněných voličů zúčastnilo 19 voličů (tj. 86,4 %), z toho 12 akad. pracovníků a 7 studentů (viz přiložená prezenční listina). Stávající předseda AS, který byl současně jedním z kandidátů na funkci děkana, se hlasování nezúčastnil. AS byl po celou dobu volby usnášeníschopný.

Výsledky jednotlivých kol volby

1. kolo

Celkový počet hlasovacích lístků: 19     Počet platných hlasů: 15     Počet neplatných hlasů: 4

Výsledky hlasování:  
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - 6 hlasů     Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - 9 hlasů

2. kolo

Celkový počet hlasovacích lístků: 19     Počet platných hlasů: 15     Počet neplatných hlasů: 4

Výsledky hlasování: 
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - 9 hlasů     Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - 6 hlasů

3. kolo

Celkový počet hlasovacích lístků: 19     Počet platných hlasů: 16     Počet neplatných hlasů: 3

Výsledky hlasování: 
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - 10 hlasů ANO               6 hlasů NE    

ZÁVĚR:

Žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS (tj. 12 hlasů), proto bude neprodleně vyhlášena nová volba kandidáta na děkana.

Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb. Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FaF UK.

Příloha: Prezenční listina AS

Volební komise:
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. – předsedkyně
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

V Hradci Králové, 30. 10. 2013

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS