Protokol o výsledku voleb kandidáta na děkana Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

pro volební období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

Volební komise pro volbu kandidáta na děkana ve složení: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Jiří Kratochvíl, PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D., zjistila na 18. zasedání AS FaF UK dne 20. 11. 2013, že volby kandidáta na děkana se z celkového počtu 22 oprávněných voličů zúčastnilo 21 voličů (tj. 95,5 %), z toho 13 akad. pracovníků a 8 studentů (viz přiložená prezenční listina). AS byl po celou dobu volby usnášeníschopný.

Výsledky hlasování

Celkový počet hlasovacích lístků: 21
Počet platných hlasů: 20
Počet neplatných hlasů: 1

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - 12 hlasů

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - 8 hlasů

ZÁVĚR

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FaF UK a kandidátem na děkana byl zvolen:

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

 

Volební komise:

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. – předsedkyně
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

 

V Hradci Králové, 20. 11. 2013

 

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS