Kandidátní listina na funkci děkana

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
AKADEMICKÝ SENÁT

Kandidátní listina na funkci děkana

(funkční období od 1. 2. 2014)

Kandidáti

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Volba proběhne na zasedání akademického senátu dne 20. 11. 2013 ve 14.00 hod.

Volební komise:

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. – předsedkyně
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 13. 11. 2013                   
předs. volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS