Kandidátní listina na funkci děkana

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Kandidátní listina na funkci děkana

(funkční období od 1. 2. 2014)


Kandidáti:

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Volby proběhnou na zasedání akademického senátu
dne 30. 10. 2013 ve 14.00 hod.


Volební komise:

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. – předsedkyně
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.


V Hradci Králové dne 16. 10. 2013

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS